Latvijas zirgaudzētāju biedrība
105544

Uzmanību!
28.03.2019


Uzmanību!

www.ljf.lv

Sakarā ar zirgu gripas uzliesmojumu Latvijā, aicinām ganāmpulku īpašniekus izturēties atbildīgi pret zirgu veselību - pastiprināti pievērst uzmanību visu zirgu veselības stāvoklim, ievērot biodrošības pasākumus gan novietnēs, gan sacensību vietās.

Sacensību organizatorus aicinām šajā laikā  pievērst īpašu uzmanību zirgu vakcinācijas režīma ievērošanai.

Gripas uzliesmojuma skartajā stallī šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, t.i. slimo zirgu ārstēšana un izolēšana, kā arī noteikts ierobežojums zirgu izvešanai vismaz 21 dienu.

Atgādinām, LJF veterinārās prasības Latvijā atrodamas šeit:
 http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196

Biodrošības vadlīnijas organizatoriem un dalībniekiem šeit:
 http://www.leflatvia.lv/web/?id=419451

Lūgums turpmāk visos LJF apstiprinātajos sacensību nolikumos pievienot informāciju: Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Sacensību laikā var tikt pāraudītas zirgu pases, nepieciešamo  INAN izmeklējumu un zirgu gripas vakcināciju esamība.  Kā arī nolikumos iekļaut informāciju par sacensību organizatora nolīgto veterinārārstu. Obligāta prasība!

LJF zirgu labturības un veterinārā komisija 
      Atpakaļ