Latvijas zirgaudzētāju biedrība
48310

Profesionālās pilnveides programma "Zirgkopības pamati"
26.09.2014


Licences Nr. 3910

Kursu sākums: 11.10.2014.

Profesionālās izglītības programmas mērķis :
Izglītības procesa rezultātā iegūt izpratni, zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajiem darbības virzieniem nozarē - vadīt zirgu turēšanas, ēdināšanas, audzēšanas darbu saimniecībās, strādāt ar zirgkopību vai jātnieku sportu saistītās organizācijās, rīkot zirgu izjādes, kā arī darboties ar zirgu izmantošanu saistītā jomā, ar spēju turpināt pašizglītošanos, patstāvīgi apgūt praktiskās iemaņas, analizēt, vērtēt un prognozēt situāciju nozarē.

Kursos būs iespēja apgūt zināšanas par zirgkopības vēsturi, zirgu uzvedību, turēšanu, audzēšanu un izmantošanu.
Profesionālās pilnveides programmas saturs:
Zirgkopības vēsture (10 h): prof. G. Rozītis
Zirgu selekcija, audzēšana un turēšana (48h) : lekt. L. Orbidāne, I. Baufale
Zirgu ēdināšana (20h) A. Gražule
Zirgu uzvedība (16h): lekt. I. Kļaviņa, R. Saļms
Zirgu un jātnieku sagatavošana (48h): lekt. I. Kļaviņa
Zirgu veterinārijas pamati (16h)lekt. N. Laizāns, E. Liepiņa

Apjoms: 160 stundas

Maksa: 370,- EUR (samaksu var veikt pa daļām )

Sekmīgi beidzot kursus dalībnieks saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.Ir iespēja apgūt arī atsevišķas tēmas - maksa par dienas semināru 25,- EUR

Kontaktinformācija un pieteikšanās
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv  (www.mc.llu.lv)
Tālrunis: 63005715, 29171112
      Atpakaļ