Latvijas zirgaudzētāju biedrība
127862

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības valde informē, ka 2023.gada 8.martā plkst.18.00 attālināti tiešsaistē notiks Latvijas Zirgaudzētāju biedrības biedru kopsapulce.
17.02.2023


Biedru sapulces darba kārtība:
  1. Kopsapulces atklāšana. Ziņojums par dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
  2. Balsu skaitīšanas komisijas izvirzīšana un apstiprināšana.
  3. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
  4. Kopsapulces protokolista apstiprināšana.
  5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.
  6. Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidenta un valdes vēlēšanas. 
  7. Revidenta vēlēšanas
  8. Valdes ziņojums par 2022.gada darbību un Latvijas Zirgaudzētāju biedrības plānoto darbību 2023.gadā.
  9. Dažādi.
Informējam, ka  balsošana tiks veikta rakstveidā pirms biedru kopsapulces, aizpildot elektronisko balsošanas anketas formu līdz 2023.gada 7.marta plkst. 18:00. Biedri, kas nobalso pirms biedru sapulces ir uzskatāmi par biedru sapulcē klātesošiem.
Elektroniskā balsošanas anketas forma un informācija par pieslēgšanos biedru sapulcei tiešsaistē ir nosūtīta uz biedru elektroniskā pasta adresēm. Lūdzam informēt, ja kāds no biedriem nav saņēmis balsošanas anketas formu.


Latvijas Zirgaudzētāju biedrības valde      Atpakaļ