Latvijas zirgaudzētāju biedrība

Likumi

Datums: 24.10.2018
Izdevums: Latvijas Vēstnesis

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:
Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums
skatīt šeit ...  Dzīvnieku aizsardzības likums
(http://likumi.lv/doc.php?id=14940)