Latvijas zirgaudzētāju biedrība

 

 

LATVIJAS ZIRGAUDZĒTĀJU

BIEDRĪBALATVIAN HORSEBREEDERS

SOCIETY

 

 

 

Reģ. Nr. 40008003698

Republikas laukums 2,
Rīga, Latvija, LV-1010

Tālrunis: 29542671

e-pasts: latvzb@inbox.lv  

Banka:
Swedbank LV88HABA000140J038302

 

 

CENRĀDIS Cenrādis ar 1.1.2023. 

par ikgadējiem ciltsdarba pakalpojumiem un biedru naudu zirgkopībā

(apstiprināts 2022.gada 13.decembra valdes sēdē, protokols Nr.7)


 

Cena, EUR

Biedru nauda

 

Biedru nauda gadā (katram biedram, neatkarīgi no zirgu skaita)

40.00

   

Pakalpojumi

 

Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai (cena īpašniekam)

80.00

Vaislinieka sertifikāta sagatavošana (jauna vai pagarināšana) un apstiprināšana

20.00

Vaislas biomateriāla izmantošanas sertifikāta sagatavošana, šķirnes sertifikāta sagatavošana no ārzemēm ievestiem citā valstī sertificētiem ērzeļiem

20.00

Atzinuma sagatavošana vietējās apdraudētās šķirnes zirgam iesniegšanai LAD

15.00

Ganāmpulka raksturojuma un izkopšanas plāna sastādīšana

35.00

Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai

35.00

Škirnes zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana

50.00

Ērzeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

20.00

Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

17.00

Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

12.00

Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam)

10.00

DNS paraugu paņemšana (samaksa parauga noņēmējam)

10.00

Transporta izmaksas par km (piemēro pēc vienošanās)

0.35/km

Rēķinu u.c. dokumentu nosūtīšana pa pastu nevis elektroniski

3.00

Citi pakalpojumi (pēc vienošanās), .t.sk. pakalpojumu sniegšana biedrībā neesošiem zirgu īpašniekiem.

30.00/h