Latvijas zirgaudzētāju biedrība

13.04.2023
vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
2023-04-13

Lauku atbalsta dienests informē, ka atbalsta pasākums LDGRS tiek pārnests no Noteikumiem Nr.1524, uz Noteikumiem Nr.166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai" un arī finansējuma piešķiršana ir saskaņā ar šiem noteikumiem. (https://likumi.lv/ta/id/340884-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vaislas-lauksaimniecibas-dzivnieku-ierakstisanai-ciltsgramata-un-ciltsregistra-un)
Lasīt vairāk ...