Latvijas zirgaudzētāju biedrība

LATVIJAS ZIRGAUDZĒTĀJU BIEDRĪBA  ir pirmā zirgaudzētāju organizācija Latvijā, kas dibināta 1920.gadā, kas sakrīt ar Latvijas zirgu šķirnes apzinātas veidošanas sākumu.1921.gadā tika sākta jau esošo zirgu reģistrācija, 1925.gadā izdots pirmais ciltsgrāmatas sējums un 1937.gadā oficiāli atzīta pati šķirne. Padomju okupācijas laikā biedrības funkcijas pārņēma Latvijas PSRS valsts institūcijas. Pēc PSRS sabrukuma pārejas posmā radās zinātniski pētnieciskais institūts “Seleks”, un 1992.g. tika atjaunota Latvijas Zirgaudzētāju biedrība sabiedriskas organizācijas statusā. Kopš atjaunošanas brīža visus gadus LZB vadītājs ir bijis Edgars Treibergs. LZB ir Pasaules zirgu audzētāju organizācijas WBFSH pilntiesīgs biedrs.

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības darbības mērķi:

1)    Ciltsdarba organizēšana, ciltsdarba programmu izstrāde un realizācija;

2)    Pārraudzības darba organizēšana un vadība;

3)    Priekšlikumu sagatavošana ciltsdarba regulējošiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, Ciltsdarba likumam;

4)    Lopkopības izstāžu un zirgu pārbaužu pasākumu organizēšana;

5)    Šķirnes dzīvnieku audzētāju interešu pārstāvēšana Latvijā un ārvalstīs;

6)   Konsultācijas ciltsdarba jautājumos;

7)    Kvalifikācijas celšanas kursu un semināru organizēšana;

8)    Latvijas zirgu šķirnes Ciltsgrāmatas, vaislas ērzeļu kataloga kārtošana, sagatavošana un izdošana.

 


Valde

Tālruņa numuri

Epasta adreses

Edgars Treibergs

29452671

edgarstreibergs@inbox.lv

Juris Astičs

29112796

 

Gunita Bendrupa

29472776

 

Agris Blaus

29265455

 

Agrita Bokuma

29406900

 

Natālija Dreimane

26527937

 

Maija Kleinberga

29120102

 

Raimonds Krūmiņš

29354725

 

Juris Mežnieks

26455660

juris.meznieks@inbox.lv  

c