Latvijas zirgaudzētāju biedrība

Likumi

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums
(http://likumi.lv/doc.php?id=225419)

Dzīvnieku aizsardzības likums
(http://likumi.lv/doc.php?id=14940)